top of page
P1490925.jpg

Historie Sokola Měnín

1899

1899

Nejstarší tělovýchovnou organizací v místě byla Tělovýchovná jednota Sokol Měnín. Zásluhu na jejím vzniku měli členové Sokola Židlochovice, kteří v roce 1899 předvedli v Měníně veřejné vystoupení - cvičení.

1905

1905

O šest let později, při druhém veřejném vystoupení - v srpnu 1905 - cvičila již v řadách židlochovického Sokola skupina cvičenců z Měnína, kteří jezdili do Židlochovic nejen cvičit, ale také sbírat organizační a metodické zkušenosti pro možnost založení vlastní jednoty.

1906

A k tomu došlo 7. října 1906, kdy byla v Měníně založena tělovýchovná organizace, ale zatím jako pobočka Tělovýchovné jednoty Sokol Židlochovice.

1906

1910

1910

Tento stav trval až do 17. srpna 1910, kdy se měnínská pobočka osamostatnila.

U zrodu TJ Sokol Měnín byla, jak již bývá zvykem, či potřebou, řada nadšenců, z nichž zejména Josef David, Hynek Hrouzek, Františka Suchánková a mnozí další byli nejen zakladateli, ale i organizátory, obětavci i mecenáši Sokola téměř po čtyři desítky let.

1924

1924

Dalším významným milníkem byl stavba budovy sokolovny.

Od svého vzniku využíval Sokol ke své činnosti, díky laskavosti pana Mráze, prostory zájezdního hostince U bílého beránka, jehož byl pan Mráz majitelem. Roku 1912 se výbor rozhodl pro změnu zázemí a Sokol se přesunul do

"dolního pohostinství" pana Samce, pozdějšího Surova pohostinství. V pohostinství využívali cvičenci  prostorného

sálu a nedaleko odtud, ku hrám v přírodě, pozemek "Na státní", který v roce 1923 Sokol od obce koupil a za 62 aru zaplatil 3.126 Kčs.

Díky narůstajícímu počtu členů přestaly prostory pohostinství dostačovat. Prameny uvádí: "když prý jeden cvičenec zašlápl káčátko na dvorku pohostinství dostal Sokol výpověď ". Proto se členové Sokola rozhodli pro stavbu sokolovny.

Pozemek měli "Na státní" a v roce 1923 započali s výstavbou.

 

Slavností otevření sokolovny proběhlo 6. září 1925.  Ve 14 hodin se na Klínku seřadil velkolepý průvod 1.319 krojovaných kterému do kroku vyhrávali 3 dechovky. Na hřišti sokolovny splynul průvod s početným zástupem dalších hostů, takže jich bylo dohromady přes 3.000. To do té doby v Měníně nikdo neviděl.

1924-01-sokolovna.jpg
1924-02-sokolovna.jpg
1925-09-sokolovna.jpg

1939

1939

V roce 1939 byl založen, historicky nejvýznamnější, oddíl házené.

... připravujeme ...

bottom of page